Mezinárodní projekty
YouthCoach
SMILE
Dialog with EU
CSP - Contribute to change
PETIT
Metacards
CSP - Learning about us


Zpět na úvodní stranu
Vzdělání je silou...
(příběh pana Petra)
Information in English
KontaktyDalší informace
Základní informace o AKLUBU
Basic information in English
Aktuální projekty podpořené z ESF
Ukončené projekty
Informace pro zájemce o naše služby
International projects and partnerships
Projekt Youthcoach

Číslo projektu:
 
2014-1-CZ01-KA202-00002092

 
Youthcoach je projektem mezinárodního partnerství vzdělávacích organizací s cílem adaptovat a implementovat inovativní metody a produkty pro práci s mladými lidmi. Cílem projektu je redukce předčasného odchodu mladých lidí ze vzdělávání a pomoc mladým lidem při startu profesní kariéry.

Projektové partnerství je složeno z 8 zemí. 4 hlavních partnerů - Česká republika, Německo, Rakousko a Slovinsko a 4 transferových partnerů - Itálie, Chorvatsko, Řecko a Španělsko. Hlavní partneři mají zpracované metody koučování mladých lidí, které se budou v rámci projektu upravovat a přizpůsobovat podmínkám jednotlivých zemí a ty se budou dále šířit v zemích transferových partnerů. V praxi se jedná o tyto nástroje:

Nástroj „Vocational Training Assistence“ je z Německa a je úspěšně aplikován v několika spolkových zemích. Nástroj spočívá v asistenci mladým lidem ze znevýhodněných skupin při začlenění do pracovního procesu.

Nástroj "Toolbox" pochází z České republiky. Jedná se o systematicky setříděný soubor metod a nástrojů pro práci s malými lidmi při jejich začleňování na trh práce.

Nástroj „Jugendcoaching“ je z Rakouska a jedná se o rozšířený a propracovaný nástroj zaměřený na prevenci předčasného ukončení vzdělávání u mladých lidí.

Nástroj „EBC*L Enterprise – Showing My potential“ je ze Slovinska a je nástrojem, který učí mladé lidi,jak funguje firma, rozvíjí jejich potenciál a kompetence a pomáhá jim udržet získané zaměstnání.

V rámci projektu bude v používání těchto metod vyškoleno 70 koučů z 8 zemí EU. Na závěr proběhne diseminační konference ve Španělsku, kde je nezaměstnanost mladých lidí nejvyšší v EU.

Více informací je na projektovém webu: www.youthcoach.cz