Ukončené projekty
Vzdělávání sociálních pracovníků poskytovatelů sociálních služeb
Program pro osoby starší 50 let
Ukaž svůj JAZYK
Výměna zahraničních zkušeností
Projekt pro bezdomovce
Projekt pro děti z dětských domovů
Projekt pro nezaměstnané osoby s nízkou kvalifikací
Projekt pro absolventy
Projekt pro pracovníky poskytující sociální služby osobám bez přístřeší
Projekt Od osmi do čtyř
Projekt pro mladistvé dětských domovů
Fundraising AKLUBU
MS FACE
Tvorba a aktualizace internetových stránek AKLUBU
Spoluúčast města Krnov
NNO na cestě do EU
Distanční vzdělávání
Spolupráce na projektu REINTEGRY
Spolupráce na projektu Charity Opava
Vzdělávací program "Fundraising v NNO"
Prezentace sociální činnosti NNO


Zpět na úvodní stranu
Vzdělání je silou...
(příběh pana Petra)
Information in English
KontaktyDalší informace
Základní informace o AKLUBU
Basic information in English
Aktuální projekty podpořené z ESF
Informace pro zájemce o naše služby
Mezinárodní projekty
International projects and partnershipsVzdělávání sociálních pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Moravskoslezském kraji

Název projektu:
 
Vzdělávání sociálních pracovníků poskytovatelů sociálních služeb
v Moravskoslezském kraji


Registrační číslo projektu:
 
CZ.1.04/3.1.03/45.00053

Doba realizace projektu:
 
1. 11. 2010 – 31. 7. 2011

Stručný obsah projektu:
 
Projekt organizace AKLUB je zaměřen na podporu vzdělávání zadavatelů, poskytovatelů a dalších subjektů v oblasti sociálních služeb a sociální integrace; resp. na odborné vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb; konkrétně sociálních pracovníků v Moravskoslezském kraji.

V souladu s novelizací zákona o sociálních službách chceme pomoci jednotlivým pracovníkům sociální sféry splnit povinnost prohlubování odborné způsobilosti, a tím jim poskytnout také účinný nástroj pro úspěšné vykonávání náročného povolání vedoucí ke zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb.

V měsíci červenci 2009 jsme provedli dotazníkové šetření, kdy jsme emailem oslovili poskytovatele registr. soc. služeb v MS kraji s nabídkou účasti v připravovaném projektu. Poskytovatelé si mohli vybrat vzdělávání pro své zaměstnance ze čtyř akreditovaných programů (jeden pro pracovníky v sociálních službách a tři pro sociální pracovníky), dále měli možnost vyjádření zájmu o jiný vzděl. program. Na základě výsledků tohoto šetření, kdy poskytovatelé projevili velký zájem o akredit. vzděl. programy pro sociální pracovníky, se budou v rámci projektu tři akreditované vzdělávací programy pro sociální pracovníky jednou opakovat.

Všechny tři akreditované vzdělávací programy jsou určeny pro sociální pracovníky:
1. akredit. program: Individuální plánování; celkem: 18 hod
Hlavní cíl: Seznámit účastníky s metodami tvorby individuálních plánů a metodami individuální práce s uživatelem.
2. akredit. program: Komunikace v týmu; celkem: 12 hod
Hlavní cíl: Umožnit účastníkům osvojit si pravidla efektivní komunikace v týmu.
3. akredit. program: Prevence vyhoření; celkem: 12 hod
Hlavní cíl: Představit účastníkům metody zjišťování a prevence syndromu vyhoření.

V rámci projektu budeme tedy 2x realizovat tři akreditované vzděl. programy pro sociální pracovníky. Všech šesti programů se zúčastní minimálně 50 účastníků, z nichž bude min. 68 úspěšných absolventů.

Cílová skupina:
 
Cílovou skupinou projektu jsou sociální pracovníci poskytovatelů registrovaných sociálních služeb v Moravskoslezském kraji.

Seznam a harmonogram aktivit projektu:
 
Cíle projektu budou naplněny prostřednictvím realizace čtyř aktivit, které probíhají v období od 1. listopadu 2010 do 31. července 2011.

Časový harmonogram projektu:
Zahájení realizace projektu: listopad 2010 - leden 2011
Příprava vzdělávacích programů: listopad 2010 - leden 2011
Realizace vzdělávacích programů: únor 2011 - červen 2011
Vyhodnocení výsledků projektu a šíření ověřených postupů: červenec 2011