Aktuální projekty podpořené z ESF
Motivace – aktivizace – práce
Komplexní program APZ
Fyzika a chemie na Gymnáziu v Krnově
Harmonie profesního a rodinného života


Zpět na úvodní stranu
Vzdělání je silou...
(příběh pana Petra)
Information in English
KontaktyDalší informace
Základní informace o AKLUBU
Basic information in English
Ukončené projekty
Informace pro zájemce o naše služby
Mezinárodní projekty
International projects and partnershipsMotivace – aktivizace – práceStručná informace o projektu:

Název projektu:
 
„Motivace - aktivizace - práce. Ucelený soubor služeb podporující pracovní integraci osob starších 50 let na Krnovsku a Bruntálsku“

Doba realizace projektu:
 
22. 4. 2013 – 21. 4. 2015

Cíl projektu:
 
Hlavním cílem projektu je posílení pracovní integrace osob starších 50 let, které jsou ohrožené sociálním vyloučením a odstranění bariér, znesnadňující jejich vstup na trh práce. Specifickým cílem projektu je podpořit motivaci, aktivizaci, profesní vzdělávání a zaměstnatelnost osob nad 50 let prostřednictvím vzdělávacích, poradenských a aktivizačních služeb.

Cílová skupina:
 
Cílovou skupinou projektu jsou osoby starší 50 let, které jsou znevýhodněné na trhu práce a ohrožené sociálním vyloučením (např. mají nízké vzdělání, jsou opakovaně vedeni na ÚP nebo mají zdravotní komplikace.

Obsah projektu:
 
Aktivity, které budou v rámci projektu realizovány, jsou provázány tak, aby směřovaly k hlavnímu cíli, tj. k pracovní a sociální integraci osob starších 50 let.

V rámci realizace projektu nabízíme účastníkům následující služby:
1. Rekvalifikační kurzy. Všechny rekvalifikační kurzy jsou akreditovány. Úspěšný absolvent obdrží osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností a může se na trhu práce ucházet o profesi, na kterou se rekvalifikoval. V rámci projektu nabízíme tyto rekvalifikační kurzy:
• Základy obsluhy osobního počítače (42h)
• Obsluha osobního počítače (84h)
• Vazačské práce (100h) - prodavač/ka, vazač/ka květin
• Pracovník v sociálních službách (150h)

2. Individuální rekvalifikace. V případě zájmu o specifický rekvalifikační kurz, můžeme osobám nad 50 let tento kurz individuálně zajistit a zaplatit.

3. Nová pracovní místa. Pro 16 osob z Krnovska a Bruntálska budou v rámci realizace projektu zřízena u zaměstnavatelů nová pracovní místa. V případě zdravotního nebo jiného omezení mohou někteří účastníci pracovat na částečný úvazek.

4. Profesní diagnostika. Profesní diagnostika pomůže účastníkům projektu určit perspektivní směry jejich pracovního uplatnění, vybrat konkrétní profesi a pracovní místo, na kterém by mohl účastník projektu s úspěchem pracovat. Výsledky diagnostiky jsou důležité pro kariérní poradenství, pro výběr vhodných rekvalifikačních kurzů i volbu pracovního uplatnění.

5. Kariérní poradenství. V průběhu kariérního poradenství můžeme účastníkům projektu poskytnout poradenské služby především v těchto oblastech: definovat možnosti jejich budoucí profesní kariéry, poskytnout pomoc při řešení problémů souvisejících s dlouhodobou nezaměstnaností, poradit v oblasti pracovněprávních vztahů a poskytnout informace o dostupné síti sociálních služeb.

6. Doprovodná opatření. Abychom účastí v programu nezhoršovali již tak složitou finanční situaci účastníků projektu, proplatíme jim cestovné a u rekvalifikací zajistíme stravování.

Co účastníci vstupem do projektu získají:
Dovednosti potřebné k orientaci a prosazení se na trhu práce.
Seznam konkrétních profesí, pro které mají předpoklady.
Placené zaměstnání a nové pracovní návyky.
A v neposlední řadě i zvýšené sebevědomí.

Tento projekt je podpořen z Evropského sociálního fondu v rámci OP LZZ
a ze státního rozpočtu ČR.