Informace pro zájemce o naše služby
Rekvalifikační kurzy akreditované MŠMT
Vzdělávací kurzy akreditované MPSV


Zpět na úvodní stranu
Vzdělání je silou...
(příběh pana Petra)
Information in English
KontaktyDalší informace
Základní informace o AKLUBU
Basic information in English
Aktuální projekty podpořené z ESF
Ukončené projekty
Mezinárodní projekty
International projects and partnershipsRekvalifikační kurzy akreditované MŠMT

Ve spolupráci s Úřadem práce v Bruntále realizujeme vzdělávací a poradenské programy pro nezaměstnané. V současné době nabízíme uchazečům o zaměstnání tyto rekvalifikační kurzy:

Základy obsluhy osobního počítače
 
Jedná se o 7 denní rekvalifikační kurz, ve kterém se naučíte základům práce s počítačem. Seznámíte se také se základními uživatelskými programy, jako je např. Microsoft Word a Microsoft Excel.

Obsluha osobního počítače
 
Jedná se o 14 denní rekvalifikační kurz. V tomto kurzu se naučíte efektivně používat program Internet Explorer a výborně pracovat s operačním systémem Windows XP. Seznámíte se s programem Microsoft Word a Microsoft Excel. Naučíte se vytvářet a upravovat textové dokumenty, používat tabulky, grafy a využívat při práci s počítačem různé matematické funkce.

Projektový manažer
 
V rekvalifikačním kurzu se seznámíte se způsobem vedení lidí, organizování práce a s různými způsoby řízení. Přiblížíme Vám, jak hledat a vybírat vhodné pracovníky do týmu, jak budovat pracovní týmy, plánovat projekty, sestavovat rozpočty a překonávat problémy, které jsou s řízením projektů spojeny. Seznámíte se také s různými technikami projektového managementu. Rekvalifikační kurz trvá 150 hodin.

Lektor
 
Pokud máte zájem zabývat se vzděláváním dospělých, je pro Vás určen rekvalifikační kurz „Lektor“. V tomto kurzu se naučíte vytvořit na zakázku vzdělávací program podle potřeb účastníků, vytvořit obsah a strukturu kurzu tak, aby byl pro účastníky přínosem. Naučíte se, jak pracovat s málo motivovanými lidmi a jak dosáhnout toho, aby účastníci odcházeli z kurzu spokojeni. Seznámíte se také s různými lektorskými styly a typy lektorů. Po ukončení tohoto kurzu budete mít možnost pracovat jako lektoři ve vzdělávání dospělých. Rekvalifikační kurz trvá 100 vyučovacích hodin.

Asistent/ka
 
V tomto rekvalifikačním kurzu získáte odborné znalosti v následujících oblastech: práce s počítačem, zpracování firemní korespondence a dokumentace, organizace zasedání a schůzek, práce s informacemi. Seznámíte se s tím, jak má asistentka vhodně vypadat (tj. jak zvolit správný oděv, účes, líčení) a také Vám přiblížíme vlastnosti, které dělají z asistentky nepostradatelnou pracovnici (např. loajalita, diskrétnost, flexibilita, kolegialita, samostatnost, mlčenlivost). Rekvalifikační kurz trvá 120 vyučovacích hodin.

Administrativní pracovník/pracovnice
 
V průběhu tohoto rekvalifikačního kurzu získáte odborné znalosti ve všech oblastech, které jako administrativní pracovnice budete ke své profesi potřebovat. Úspěšná administrativní pracovnice (administrativní pracovník) má široké všeobecné vzdělání, je manažerkou kanceláře, je pravou rukou svého nadřízeného, dokáže úspěšně jednat s lidmi. V rámci rekvalifikačního kurzu získáte znalosti v oblasti obchodní korespondence, v oblasti vedení a řízení kanceláře, naučíte se výborně komunikovat a seznámíte se se základními pravidly společenského chování. Kurz trvá 120 vyučovacích hodin.

Obchodní zástupce
 
V rekvalifikačním kurzu získáte odborné znalosti ve všech oblastech, které jako úspěšný obchodní zástupce budete ke své profesi potřebovat. Naučíte se základním komunikačním dovednostem, naučíte se, jak správně jednat se zákazníkem, jak vhodně argumentovat a přesvědčovat při prodeji zboží. V rámci tohoto rekvalifikačního kurzu budete trénovat prezentační a komunikační dovednosti, které jistě při obchodních jednáních využijete. Rekvalifikační kurz trvá 100 vyučovacích hodin.

Personalista/personalistka
 
V tomto kurzu se seznámíte s řízením lidských zdrojů, přiblížíme Vám práci personálních pracovníků, naučíte se provádět výběr nových zaměstnanců a seznámíte se s pracovně právními vztahy, které mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem při nástupu do zaměstnání vznikají. Kurz trvá 122 vyučovacích hodin.


Vzdělávací kurzy akreditované MPSV

Pro pracovníky v sociálních službách a pro sociální pracovníky zajišťujeme vzdělávací kurzy akreditované MPSV. Zájemci o naše služby si mohou vybrat z této nabídky:

Prevence vyhoření
 
Vzdělávací kurz je určen pro sociální pracovníky. Kurz obsahuje tato témata:
 
Teorie syndromu vyhoření (příznaky, podmínky vzniku syndromu vyhoření, fáze syndromu vyhoření).
 
Techniky a metody zjišťování příznaků vyhoření (test stupně vyhoření).
 
Techniky a cvičení pomáhající předcházet syndromu vyhoření (skupinová arteterapie, hodnotový systém a životní priority, uvolnění agrese, relaxační techniky).
 
Rozsah kurzu je 12 vyučovacích hodin.

Komunikace v týmu
 
Vzdělávací kurz je určen pro sociální pracovníky. Kurz obsahuje tato témata:
 
Komunikační pravidla a techniky (komunikační styly, dovednosti, řeč těla, nácvik neverbální komunikace).
 
Skupinové role a jejich význam (týmové role, výběr členů do týmu, atmosféra ve skupině, skupinové normy).
 
Typy a zdroje konfliktů (příčiny konfliktů, přístup ke konfliktům, styly řešení konfliktů, techniky zvládání konfliktů - nácvik praktických dovedností).
 
Rozsah kurzu je 12 vyučovacích hodin.

Individuální plánování
 
Vzdělávací kurz je určen pro sociální pracovníky. Kurz obsahuje tato témata:
 
Komunikační techniky v individuálním plánování (verbální a neverbální komunikace pro individuální práci s uživatelem, techniky usnadňující průběh rozhovoru při individuálním plánování, sběr anamnestických dat důležitých pro individuální plánování).
 
Standardy sociálních služeb a individuální plánování (vznik a smysl zavádění standardů sociálních služeb do praxe, definice uživatele sociálních služeb, standard č.3 Jednání se zájemcem o službu, standard č.4 Dohoda o poskytování služby, standard č.5 Plánování a průběh služby).
 
Úkolově orientovaný přístup (charakteristika metody, terminologie, popis cílové skupiny, která je vhodná pro využití této metody, principy a východiska přístupu, fáze úkolově orientovaného přístupu a praktické postupy spolupráce s uživatelem v jednotlivých fázích).
 
Tvorba a sestavování individuálních plánů (cíle individuálního plánování, etapy individuálního plánování, vyhodnocování individuálního plánování, motivace uživatelů k vedení individuálních plánů - zjišťování aktuálních potřeb).
 
Rozsah kurzu je 18 vyučovacích hodin.

Pracovník v sociálních službách
 
Vzdělávací kurz je určen pro pracovníky v sociálních službách. Kurz obsahuje tato témata:
 
Základní poradenství v sociální práci, metody sociální práce.
 
Komunikační dovednosti, základy zdravovědy a první pomoci.
 
Etika výkonu činnosti pracovník v sociálních službách, základy prevence vzniku závislosti osob na sociální službě.
 
Standardy kvality sociálních služeb, sociálně právní minimum.
 
Úvod do problematiky zdravotního postižení, obslužná péče, pečovatelská činnost v domácnosti.
 
Krizová intervence, prevence týrání a zneužívání uživatelů, jednání s obtížně zvladatelnými uživateli, výchovné činnosti.
 
Syndrom vyhoření, supervize.
 
Rozsah kurzu je celkem 180 hodin. Součástí kurzu je také 30 hodinová odborná praxe v zařízeních sociálních služeb.


Přijďte mezi lidi, kteří se chtějí něco naučit! Čekají Vás výborně vybavené učebny a sympatičtí lektoři.

Ukázky našich kurzů:

Pokud budete potřebovat bližší údaje o nabízených kurzech, nahlédněte do sekce Kontakty, ve které najdete naši adresu a telefonní číslo.