Základní informace o AKLUBU
Poslání naší organizace
Popis činnosti
Ukázky naší činnosti


Zpět na úvodní stranu
Vzdělání je silou...
(příběh pana Petra)
Information in English
KontaktyDalší informace
Basic information in English
Aktuální projekty podpořené z ESF
Ukončené projekty
Informace pro zájemce o naše služby
Mezinárodní projekty
International projects and partnershipsPoslání naší organizace

Podporovat rozvoj celoživotního vzdělávání.
 
Vytvářet a realizovat vzdělávací programy, které přispívají k integraci osob ohrožených sociálním vyloučením.
 
Rozvíjet a poskytovat distanční vzdělávací programy, e-learningové programy a další inovativní vzdělávací programy pro dospělé.
 
Poskytovat aktivační a poradenské programy zaměřené na začleňování sociálně vyloučených osob.

Popis činnosti

AKLUB Centrum vzdělávání a poradenství je stabilní nezisková organizace se sídlem v Krnově. V souladu s naším posláním i potřebami regionu NUTS II Moravskoslezsko se zaměřujeme na rozvoj vzdělávacích programů pro dospělé.
 
Pomáháme lidem s nízkou kvalifikací nebo jinak znevýhodněným osobám na trhu práce dosáhnout takového vzdělání, které jim umožní znovu najít zaměstnání. Naše služby využívají např. uchazeči o zaměstnání, osoby s nízkou kvalifikací, lidé nad 50 let, osoby bez přístřeší či mladí lidé odcházející z dětských domovů.
 
Rozvíjíme a prakticky uplatňujeme nové formy vzdělávání, jako je např. distanční vzdělávání nebo e-learning. Pro naše uživatele pořádáme řadu akreditovaných rekvalifikačních kurzů a poradenských programů. Tyto programy jsou určeny lidem, kteří mají zájem zlepšit své znalosti a dovednosti, nebo kteří si chtějí zvýšit vzdělání.
 
Poskytujeme akreditované vzdělávací kurzy pro pracovníky v sociálních službách a pro sociální pracovníky. Již několik let spolupracujeme s azylovými domy a dětskými domovy v Moravskoslezském kraji a společně realizujeme vzdělávací a poradenské programy určené pro uživatele i pro pracovníky těchto zařízení.
 
K silným stránkám naší organizace patří především pružnost, kvalita a profesionalita.

Ukázky naší činnosti

Vzdělávací a poradenské centrum pro nezaměstnané. Uchazečům o zaměstnání nabízíme rekvalifikační kurzy akreditované MŠMT ČR a aktivační poradenské programy zaměřené na orientaci na trhu práce a na nalezení zaměstnání. Pořádáme počítačové kurzy (např. rekvalifikační kurz Obsluha osobního počítače, kurz Grafické a prezentační programy, Internet pro pokročilé, Tvorba internetových stránek). Dále realizujeme kurzy orientované na osobnostní rozvoj (např. kurz Neverbální komunikace a osobní prezentace) a rekvalifikační kurzy zaměřené na zvýšení kvalifikace (např. rekvalifikační kurz Obchodní zástupce, Personalista, Administrativní pracovník, Lektor nebo rekvalifikační kurz Projektový manažer). Uchazečům o zaměstnání také nabízíme celkovou analýzu schopností, zájmů a dovedností prostřednictvím profesní diagnostiky.Ukázky z rekvalifikačního kurzu Personální pracovník, který je určen uchazečům o zaměstnání mladším 26 let.Ukázky z počítačových kurzů pro absolventy.

 
Vzdělávací programy pro pracovníky v sociálních službách. Pro pracovníky poskytující sociální služby pořádáme akreditovaný kurz Pracovník v sociálních službách. Pro sociální pracovníky zajišťujeme realizaci speciálních akreditovaných kurzů MPSV (např. kurzy Komunikace v týmu, Prevence vyhoření, Individuální plánování). Máme zkušenosti se vzděláváním pracovníků azylových domů, charitních domů i komunitních center. Uskutečňujeme také výcvikové kurzy pro pracovníky poskytující sociální služby osobám bez přístřeší.Ukázky výcvikového kurzu – pracovníci popisují krizové situace, které mohou nastat při práci s lidmi bez domova.Pracovníci azylových domů trénují techniky sociální práce.Lektorka výcvikových kurzů.Doporučená literatura ke vzdělávacím kurzům pro pracovníky v sociálních službách.

 
Projekty z fondů EU. Realizujeme národní projekty zaměřené na integraci znevýhodněných osob na trhu práce, projekty zaměřené na zkvalitnění vyučovacích metod ve školách a také mezinárodní projekty orientované na výměnu zkušeností a přenos dobré praxe mezi členskými státy Evropské unie. V minulém období jsme realizovali projekty podpořené z EU v rámci programu Phare RLZ, operačního programu RLZ, Equal, Leonardo a SROP. Bližší informace o všech realizovaných projektech najdete v sekci Ukončené projekty.

Ukázky výstupů projektů

Projekt Motivační, vzdělávací a poradenské programy pro nezaměstnané absolventy škol na Krnovsku, Bruntálsku.
Publikace: Vzdělávací a poradenské programy pro absolventy


Projekt Komplexní stavebnicový vzdělávací program pro pracovníky poskytující sociální služby osobám bez přístřeší.
Publikace: Různé cesty pomoci. Porovnání teorie a praxe sociální práce s lidmi bez domova


CD-ROM se studijními texty: E-learningové vzdělávání pro pracovníky poskytující sociální služby osobám bez přístřeší


Integrační vzdělávací program pro mladistvé vracející se z výchovných zařízení
Publikace: Průvodce džunglí samostatného života